Ceník výkonů

 

je volně přístupný v čekárně ordinace